Registrovat     Zavřít

Pokud chcete získat podrobnější informace, prosím registrujte se.

      zde
NLP Centrum > Kurzy > Transpersonal Life Balance Coach

Transpersonal Life Balance Coach

Většina problémů, se kterými se v současné době setkáváme v naší společnosti, se vztahuje ke ztrátě smysluplnosti a významu. Syndrom vyhoření, syndrom znudění či deprese jsou často následkem dlouhotrvajícího pocitu, že náš život nemá smysl. Je to přirozený následek toho, že žijeme ve společnosti, která je založena hlavně na kvantitativních kritériích. Soutěživost na materiální, finanční a ekonomické úrovni se stala normou. Význam lidí se smrsknul na schopnost dosahovat výsledků dle norem a potřeb systému, nikoli dle svých vlastních. Výsledkem je, že se odcizujeme sami od sebe i od sebe navzájem.

V návaznosti na to stále více z nás hledá určitou formu profesionální psychické pomoci. Snažíme se v tomto chaosu najít řád a zase spatřit světlo ve tmě. Vhodná forma pomoci ale není jednoznačně dána, protože každý z nás potřebuje něco jiného. Výsledkem klasické pomoci je klient závislý na terapeutovi. Klient se „uzdraví“ s pomocí člověka, kterého si zaplatí. V praxi se ale toto uzdravení většinou zabývá jen odstraněním symptomů nebo potvrzením role oběti. Klientovi zůstane pocit bezmoci a bezvýznamnosti. To podporuje v současné době převažující sociální a ekonomickou logiku a v dlouhodobém horizontu povede k potvrzení a vyhrocení problému.

Naproti tomu trénink Transpersonal Life Balance Coach vytváří spirituální model smysluplnosti. Za uměním koučovat je totiž mnohem víc než jen dokonalá znalost komunikačních a intervenčních technik.

V průběhu kurzu se budeme věnovat 7 aspektům, které hrají v našem životě důležitou roli:

V rámci těchto 7 aspektů se zaměříme na růst, rozvoj, emancipaci a transcendenci. Pouze takováto spirituální (nikoli religiózní) perspektiva vytvoří zdravý základ pro udržitelný léčivý proces vedený v lásce, svobodě a míru. Cílem koučování by totiž mělo být umožnit klientovi, aby nalezl smysluplný život, pro který je ochoten zemřít. Zajistit, aby klient nebyl na koučovi závislý. Postarat se o to, aby klient na základě použití své vlastní vnitřní síly došel k sebe-bytí.

Cílem kurzu Transpersonal Life Balance Coach je naučit se umění Soucitného bojovníka neboli Spirituálního bojovníka. Stát se člověkem, který se naučil chodit po své krkolomné životní cestě, který chce nejdříve měnit sebe a až pak své okolí, stát se tím, kdo z vlastní zkušenosti ví, co znamená transformace a který si rozvinul soucitnost jako základní postoj. Člověkem, jehož kvalita, i pouhá přítomnost má přímý vliv na fungování druhého. Proto je třeba rozvinout schopnost nesoudit a být ze srdce přítomný. Tato forma přítomnosti je základním předpokladem pro provedení jakýchkoli konkrétních technik nebo intervencí. Pouze tak se může u klienta spustit opravdový proces transformace. Koučink se tak postupně z umění stane bytím.

Kurz Transpersonal Life Balance Coach je nadstavbou NLP Master Practitioner. Zaměřuje se na profesionály, kteří chtějí začít pracovat nebo už pracují s vedením, trénováním a koučováním jednotlivců, týmů nebo organizací. Kromě toho je kurz otevřen každému, kdo chce hlouběji rozvinout schopnost koučování sebe sama.

V případě, že máte o kurz zájem, ale nemáte znalosti NLP, kontaktujte nás, prosím. Společně zjistíme, zda je pro vás tento kurz vhodný.

Poté, co tento kurz absolvujete, dostanete k dispozici 8 manuálů Life Balance, které můžete volně používat ve své praxi. Díky nim můžete začít sami trénovat nebo koučovat. Kromě toho také dostanete přístup do naší online platformy. Její součástí jsou aplikace, které umí graficky vyjádřit váš rozvoj a podpořit vás. V neposlední řadě budete mít osobní podpor trenéra a skupinovou podporu po celou dobu tréninku.

Link na přihlášení: Transpersonal Life Balance Coach/Trainer PRAHA od 03.09.2018

 

Rezervace

zde
 
 

Potřebujete pomoct?

Nechte nám kontakt a my se Vám ozveme.

Preferovaný způsob kontaktování:

zde