Cognitio-ScanNLP centrum

Potřebujete poradit?
+420 731 975 320

Zlepšete své komunikační dovednosti

Díky nim zlepšíte nejen své profesní možnosti.

Chci zjistit více

Pochopte sami sebe a prohlubte smysl svého života

Buďte v kontaktu se svými emocemi a dovolte si je ukázat ostatním.

Chci zjistit více

Přestaňte ostatní posuzovat a odsuzovat

Vytvořte kvalitní mezilidské vtahy a najděte spřízněné duše.

Chci zjistit více
 

Co vás naučíme?

NLP jako vlastní rozvojový nástroj
pro profesionální komunikaci a růst.

NLP vám vloží do rukou nejen velice konkrétní techniky pro váš vlastní rozvoj, ale i profesionální intervenci v rámci koučingu a terapie, profesionální komunikaci v podnikovém prostředí, nebo v jakémkoli pro vás relevantním kontextu.

Efektivní komunikace

Jak si vybuduji úspěšnou komunikaci, jak se sebou samým, tak s jinými lidmi?

Důvěra

Jak s někým navážu skutečný kontakt, tak aby vznikla důvěra, abych mohl předat své sdělení/poselství?

Cíle

Jaké je tajemství úspěšného vytyčování cílů a také jejich dosažení?

Profesní růst

Jak zvýším svoji produktivitu? Jak získám novou motivaci? Jak naplním profesní úspěch?

Prolomení překážek

Jak se naučím rychle a efektivně prolomit překážku, kterou tvoří automatické emocionální vzorce reakcí?

Nová perspektiva

Jak se naučím věrohodným způsobem vyvinout si jiný náhled na věci?

Vnitřní klid

Jak se naučím nekongruentní (nesouladné) části v sobě samém převést na kongruentní (souladné), čímž dosáhnu většího vnitřního klidu?

Cesta kupředu

Jak se naučím přemýšlet v pojmech možností, namísto v pojmech potíží?

Kvalita vztahů

Jak můžu zapracovat na kvalitě mezilidských vztahů v osobním i profesním životě?

Vzorce řeči

Jak se naučím rozeznat vzorce řeči v sobě samém a v jiném člověku a vnitřně kongruentním (souladným) způsobem je změnit?

Zdravé hranice

Co jsou zdravé hranice a jak se naučím si je stanovit?

Nová síla

Jak probudím zdroje síly v sobě samém?

 
   

Jak to uděláme?

Na školení NLP se naučíte, že komunikace je klíčem k úspěšnému a významuplnému životu. Jedná se přitom o komunikaci s jinými lidmi, ale také a v první řadě o komunikace se sebou samým. Naučíte se objevit své řeči vzorce, které jsou zrcadlovým odrazem hlouběji se nacházejících vzorců ve vašem myšlení. To, jak mluvímte, podává informace o tom, jak se díváte na svět, jak vidíte sami sebe a čemu o sobě samém a o svém okolí věříte.

 

Pro koho?

Komu je kurz určen

NLP je určeno pro každého, kdo chce zlepšit svou komunikaci, jak se sebou samým, tak s jinými lidmi, jak v osobním, tak v profesním kontextu. Pro každého, kdo chce růst ve svém osobním i uvědomovacím rozvoji. Nevyžadují se žádné znalosti předem.

Reference

Co říkají naši klienti?

Dominik Štefl
“Díky NLP jsem v životě objevil spoustu nových způsobů, jak řešit jakoukoliv zásadní situaci a jak se posouvat dál. Nyní můžu žít opravdu svobodně a chtěl bych to stejné dopřát i všem ostatním.”

Dominik Štefl

Marie Petrovová
“Ve svých téměř padesáti letech jsem si myslela, že se o sobě už nic moc nového nemůžu dozvědět. Nemohla jsem se mýlit víc. Díky tréninku NLP u Toma Sovy se můj život kvalitativně posunul do nové dimenze. Rozumím lépe sobě  i lidem kolem sebe. A může být pro rodinu a pro byznys něco lepšího než porozumění? ”

Marie Petrovová

Jana Peffková
“Tom mi umožnil poznat kdo jsem, co chci, co nechci a hlavně kam směřuji. Díky němu jsem stabilnější a šťastnější ve všech oblastech svého života.”

Jana Peffková

Radka Evjáková
“NLP centrum jsem si pro svůj první kurz v roce 2012 vybrala kvůli osobnímu přístupu a ochotě poskytnou mi informace před přihlášením. Od té doby tam navštěvuji dlouhodobé kurzy téměř nepřetržitě, protože mě stále posouvají dále na mé cestě životem. Během navštěvování kurzů NLP se můj život zásadně změnil a NLP mi pomohlo tyto změny iniciovat i integrovat.”

Radka Evjáková

Eliška Brázdová
“Studium NLP a používání technik a principů NLP v osobním i pracovním životě mi pomohlo být více sama sebou, najít svou vnitřní svobodu i svobodu v rozhodování. Být autentická v komunikaci, jít vlastní cestou.”

Eliška Brázdová

Petr Polák
“Studium v rámci NLP centra pro mě bylo a je cenné především díky hloubce, s jakou přistupuje k rozvoji. Pro mě osobně to nejsou jedny z mnoha kurzů a školení, kde mi někdo ukáže jen hromadu technik a pouček. Vždy jsem měl možnost vnímat použité metody v neskutečných souvislostech a kvalitě uplatnitelných v každodenním životě, které mě podpořily v posunu a osobním růstu.”

Petr Polák

Jana Černá
“NLP mi dalo často bolestivou, ale osvobozující cestu uvědomování si pravdy. Odvahu opustit a bořit nefunkční. Touhu i sílu žít svůj život vědomě a tím přispívat k jeho kvalitě a smysluplnosti nejenom sebe, ale i lidí okolo.”

Jana Černá

Katka Simonová
“NLP mně dovedl k lepšímu chápání sama sebe i svého okolí, k vnitřní rovnováze a k odvaze žít život naplno, podle svých představ. Naučila jsem se zažívat své vnitřní ticho a čerpám z něj v každodenním životě. Moje dřívější role HR Manažera a nyní kouče i trenéra také získaly mnohem větší sílu a kvalitu. NLP kurzů je na trhu mnoho, nicméně v podání Toma Sovy zažívám na každém modulu něco opravdu výjimečného.”

Katka Simonová

Renata Šutovská
“Absolvovanie kurzu NPL ma naučilo vyhodnotiť kriticky a komplexne bežne životne situácie. Pomohol mi v správnych rozhodnutiach a nadhľade na situácie, ktoré som nevedela riešiť. Osobný rozvoj a využitie technik NLP doporučujem každému, kto sa potrebuje posunúť na svojej životnej ceste.”

Renata Šutovská

 
    

Ukázky zdarma

Přijďte si vyzkoušet ukázku zdarma

Pořádáme přednášky zdarma na různá témata. Zde si můžete vyzkoušet přímý dopad NLP do vašeho života.

čtvrtek27.06.2019

Bezplatná přednáška na téma: Model okamžité transformace 27.06.2019

Model okamžité transformace je nástroj, který přináší reflexi pro týmy, strukturovaný dialog a posun v osobním i organizačním rozvoji.

Koulka 2985/2a, 150 00 Praha 5, Czech Republic
18:00 do 20:00
Lektor: Tom Sova
Jazyk výuky: česky
Kapacita: 20 míst
úterý10.09.2019

Bezplatná přednáška o využití NLP ve Vašem životě PRAHA 10.09.2019

Přednáška o NLP jako nástroji, který lze využívat v jakémkoliv kontextu vašeho života.

Koulka 2985/2a, 150 00 Praha 5, Czech Republic
18:00 do 20:00
Lektor: Tom Sova
Jazyk výuky: česky
Kapacita: 20 míst
úterý18.06.2019

Ukázka NLP zdarma

Ukázka NLP spolu se základními informacemi o této technice.

Ponávka 2, 602 00 Brno, Czech Republic
19:00 do 20:30
Lektor: Josef Vondráček
Jazyk výuky: česky
Kapacita: 10 míst
úterý23.07.2019

Ukázka NLP zdarma

Ukázka NLP spolu se základními informacemi o této technice.

Ponávka 2, 602 00 Brno, Czech Republic
19:00 do 20:30
Lektor: Josef Vondráček
Jazyk výuky: česky
Kapacita: 10 míst
úterý20.08.2019

Ukázka NLP zdarma

Ukázka NLP spolu se základními informacemi o této technice.

Ponávka 2, 602 00 Brno, Czech Republic
19:00 do 20:30
Lektor: Josef Vondráček
Jazyk výuky: česky
Kapacita: 10 míst
  

Způsob práce

NLP Practitioner je kombinací teorie, praxe a rozvoje uvědomění.

Teorie

Získáte důkladné teoretické poznatky o modelech a intervenčních technikách NLP

 

Cvičení

Získáte široký prostor a možnosti sami si procházet cvičení. A to jak z perspektivy kouče a koučovaného, tak pozorovatele. Každý kurz podporují asistenti.

 

Uvědomění

NLP je rámcované v širokém poli rozvoje uvědomění. Získáte širší relevantní rámec společenských a univerzálních evolucí a naučíte se, jak v nich můžeme zaujmout své místo.

 

Integrace

Na základě uvědomnění v praktických cvičeních integrujete nové schopnosti, které můžete aplikovat v každodenním životě.

 

Mezinárodní certifikace

Na konci školení není žádná zkouška, ale cvičení integrace. Ten, kdo školení NLP Practitioner absolvuje, obdrží mezinárodně uznávaný certifikát.

 
    

Rozvíjejte své schopnosti

Jak to probíhá?

Základní principy NLP

NLP vychází z několika základních předpokladů o tom, jak my jako lidé ve svém prostředí fungujeme. Ty vám pak pomáhají vytvářet prostor ve vašich ustálených strukturách myšlení. Pomáhají vám otevřít svou duši a vpustit více možností volby a růstu pro vás samotné.

Komunikační rámec

Celý kurz NLP se zavěšuje na jeden základní komunikační rámec, jež sestává z 8 kroků. Tento model vám dává možnost uplatnit v jakémkoli kontextu takovou komunikaci, jaká vám vyhovuje, čímž svobodným, vědomým a „ekologickým“ způsobem uskutečníte to, co vlastně uskutečnit chcete.

Smyslové filtry

Jak vnímáme svět? Jaké filtry zajišťují, aby skutečnost, tak jak se v externím světě prezentuje, byla vnímána (vstupovala dovnitř) přece jen velice individuálním způsobem? Naučíte se objevit svoje vlastní smyslové filtry a filtry jiných lidí, což vám přinese poznatek o „zabarvování“ informací a o tom, jak to ovlivňuje komunikaci. Osvojíte si techniky, s jejichž pomocí si s těmito filtry můžete „hrát“, takže můžete i s jiným člověkem jednat v jeho nebo jejím „vlastním“ jazyce.

Sub-modality

Filtrované informace se zpracovávají a ukládají v našem mozku. Vytváříme si interní představy o svých zkušenostech a ukládáme si je jako „pravdivé“. NLP vás naučí tyto „pravdy“ vidět z jiného pohledu a zpochybnit je, z respektu k sobě samému. Pomocí práce se „sub-modalitami“ získáte vliv na to, jak si nějaký zážitek uložíte, čímž se pro vás změní i interpretace zážitku jako takového. Stále více budete s tím, co zažíváte, zacházet aktivně namísto reaktivně.

Zpráva

Pro úspěšnou komunikaci je tím podstatným vytvořit „zprávu“. Jak navážete skutečné spojení s jiným člověkem, tak aby vznikla důvěra pro rozhovor? Naučíte se umění verbální a neverbální zprávy.

Vyměňování a shromažďování informací

Umět dobře komunikovat znamená také umět cíleně naslouchat. A pak pokládat správné otázky, jak sobě samému, tak tomu druhému člověku. Nikoli vágní a abstraktní, ale velmi konkrétní. Co přesně myslíš tím, co říkáš? Nic není tak subjektivního, jako nějaký význam. Objevením vzorců řeči a způsobu, jak je vysvětlit, získáte odpovědi, které potřebujete pro svůj další růst a rozvoj, nebo pro podporu růstu toho druhého člověka.

Stanovení a dosažení cílů

Mnoho lidí ví, co nechce, ale neví, co přesně chce. S pomocí NLP se naučíte přesně si stanovit, co ve specifických kontextech chcete nebo potřebujete, a jak toho také účinně můžete dosáhnout. Aby byl nějaký cíl dosažitelný, musí totiž vyhovovat specifickým podmínkám formy. Navíc musí vycházet vstříc tomu, co vy považujete za opravdu důležité. Váš život se tak bude stále více přibližovat tomu, co vás skutečně naplňuje.

Intervence na omezující zkušenosti

Co jsou překážky, které vám brání dosáhnout cílů, a jak s tím můžete něco udělat? NLP vám nabízí celou pokladnici intervenčních technik, které sejmou emoční náboj bolestných zkušeností nebo které vás naučí, dívat se na ně jiným způsobem. Pomocí metod jako je ukotvování, traumatické fobie nebo reframingu získáte stále více prostoru, možností a výběru ve svých myšlenkách, emocích a chování.

Probuďte a uplatněte zdroje

Co vám může pomoci dosáhnout vašich cílů? Zvláště pak, jaké vnitřní zdroje máte, které si možná zatím ještě neuvědomujete? Osvojíte si techniky, kterými můžete navázat kontakt se svými vnitřními zdroji, a naučíte se, jak je můžete v žádoucí chvíli využít.

Metafory

Metafory jsou silným instrumentem pro obrazné vyjadřování v naší řeči. V NLP se naučíte umění práce s metaforami. Ty totiž mohou vyvolat prohloubení a změnu, jenž přesáhne hranice obyčejné řeči.

    

Rezervace kurzu

Nezávazná rezervace

NLP Practitioner 40 PRAHA v týdnu. Od 25.09.2019

Modul 125.09/26.09-2019
Modul 223.10/24.10-2019
Modul 320.11/21.11-2019
Modul 418.12/19.12-2019
Modul 522.01/23.01-2020
Modul 619.02/20.02-2020
Modul 718.03/19.03-2020
Modul 815.04/16.04-2020
Modul 920.05/21.05-2020
Certifikace27.06.2020
Cena za modul: 5 600 Kč bez DPH (Certifikace je zdarma.)
Koulka 2985/2a, 150 00 Praha 5, Czech Republic
Vždy v dané datum od 9:30 do 17:00.
Lektor: Tom Sova
Jazyk výuky: česky
Kapacita: 12 míst

NLP Practitioner 39 PRAHA o víkendu. Od 28.09.2019

Modul 128.09/29.09-2019
Modul 209.11/10.11-2019
Modul 307.12/08.12-2019
Modul 411.01/12.01-2020
Modul 508.02/09.02-2020
Modul 607.03/08.03-2020
Modul 718.04/19.04-2020
Modul 816.05/17.05-2020
Modul 913.06/14.06-2020
Certifikace27.06.2020
Cena za modul: 5 600 Kč bez DPH (Certifikace je zdarma.)
Koulka 2985/2a, 150 00 Praha 5, Czech Republic
Vždy v dané datum od 9:30 do 17:00.
Lektor: Tom Sova
Jazyk výuky: česky
Kapacita: 12 míst

Executive leadership PRAHA od 02.10.2019

Modul 102.10./03.10.2019
Modul 206.11./07.11.2019
Modul 314.01./15.01. 2020
Cena za modul: 40 000 Kč bez DPH (Certifikace je zdarma.)
Koulka 2985/2a, 150 00 Praha 5, Czech Republic
Od 09:30 do 17:00
Lektor: Tom Sova
Jazyk výuky: česky
Kapacita: 6 míst

NLP Master Practitioner Praha. Od 25.01.2020

Modul 125.01./26.01. 2020
Modul 222.02./23.02. 2020
Modul 321.03./22.03. 2020
Modul 425.04./26.04. 2020
Modul 523.05./24.05. 2020
Modul 620.06./21.06. 2020
Modul 725.07./26.07. 2020
Modul 822.08./23.08. 2020
Modul 919.09./20.09. 2020
Certifikace03.10.2020
 
Cena za modul: 5 600 Kč bez DPH (Certifikace je zdarma.)
Koulka 2985/2a, 150 00 Praha 5, Czech Republic
Od 09:30 do 17:00
Lektor: Tom Sova
Jazyk výuky: česky
Kapacita: 12 míst

NLP Practitioner 38 BRNO od 7.9.2019

Modul 17.9./8.9. 2019
Modul 212.10./13.10. 2019
Modul 316.11./17.11. 2019
Modul 414.12./15.12. 2019
Modul 518.1./19.1. 2020
Modul 615.2./16.2. 2020
Modul 721.3./22.3. 2020
Modul 818.4./19.4.2020
Modul 916.5./17.5.2020
Certifikace28.06.2020
Cena za modul: 5 600 Kč bez DPH (Certifikace je zdarma.)
Ponávka 2, 602 00 Brno, Czech Republic
Vždy v dané datum od 9:30 do 17:00.
Lektor: Josef Vondráček
Jazyk výuky: česky
Kapacita: 10 míst

NLP Practitioner 41 BRNO od 28.9.2019

Modul 128.9./29.9. 2019
Modul 226.10./27.10. 2019
Modul 330.11./01.12. 2019
Modul 44.1./5.1. 2020
Modul 51.2./2.2. 2020
Modul 629.2./1.3. 2020
Modul 728.3./29.3. 2020
Modul 825.4./26.4.2020
Modul 923.5./24.5.2020
Certifikace28.6.2020
 
Cena za modul: 5 600 Kč bez DPH (Certifikace je zdarma.)
Ponávka 2, 602 00 Brno, Czech Republic
Vždy v dané datum od 9:30 do 17:00.
Lektor: Josef Vondráček
Jazyk výuky: česky
Kapacita: 10 míst
  

O nás

Kdo jsme

Chcete-li zlepšit svět, začněte u sebe, říká známé rčení. Tohle je možné jen v okamžiku, kdy jednotlivci, kteří tvoří naši společnost, pracují na svém individuálním vývoji. Externí mír je reálně možný pouze skrze realizaci vnitřního míru.

V tomto směru je mise Cognitio-Scanu: Aktivně přispět k novému vědomí, které tvoří základ láskyplného, mírumilovného světa. Světa s budoucností.

V naší vizi toto realizujeme pomocí NLP a dalších školení a workshopů tím, že je podáváme v podobě, která lidi motivuje a podporuje v růstu vědomí. V podobě, která lidem umožní zvětšit schopnost žít z lásky a brát zodpovědnost, která povede k tomu, že se stanou výrazem míru a svobody ve svém životě.

Mír, lásku a svobodu dokážeme šířit jen tím, že se jí staneme. Mít hodně znalostí v této oblasti nestačí, znalost sama o sobě nás k ničemu nepovede. Mír, lásku a svobodu šíříme kolem sebe jen tím, že se sami staneme zářivým příkladem těchto hodnot.

Cognitio-Scan tvoří láskyplné, mírumilovné a svobodné lidi. Lidi, kteří jsou schopni svůj vlastní život žít autentickým a kreativním způsobem a přispívají tak k vývoji společnosti. Společnosti, která je dobrá pro každého a pro všechno.

Cognitio-Scan je značka firmy Cognitio-Scan s.r.o. a je pod dozorem mezinárodního školicího centra pro NLP Arcturus v Belgii, které je součástí New York Training Institute for NLP.

Absolventi našich kurzů obdrží mezinárodně uznávaný certifikát NLP.

    

Náš tým

Tom Sova

Zaměření

 • Specialista na osobní a manažerský rozvoj
 • Individuální NLP kouč
 • Lektor NLP Practitioner a NLP Master Practitioner

Obchodní a manažerská praxe

 • Spoluzakladatel a společník ECOS v ČR
 • Obchodní ředitel EXACT Software pro ČR, SR a Rusko
 • Newbusiness director Tiscali v Holandsku
 • Newbusiness director ENDEMOL v Holandsku
 • Zakladatel a společník The Concepting Company v Holandsku
 • Spoluzakladatel a společník The Concepting Cooporation v Thajsku a Číně
 • Zakladatel a ředitel Mobymedia v ČR, které vedlo k úspěšnému zavedení nového komunikačního video kanálu v mobilnich telefonech pro AC Sparta a Českou Televizi
 • Zakladatel a lektor NLP Mezinárodního Centra v Praze

Vzdělání

Vysoká škola námořnická se zaměřením na ekonomii a logistiku v Rotterdamu, Hollandsko

Kvalifikace v NLP

 • NLP International training institut for communication and NLP Arcturus v Belgii, člen NYTI (New York Training Institute)
 • Individuální NLP kouč
 • NLP Lektor individuální, skupinový a firemní
 • NLP a spiritualita

Jazyky

 • Angličtina plynule
 • Němčina plynule
 • Čeština plynule
 • Holandština plynule
 • Francouzština

Motto

„Každý dokáže vše, pokud to opravdu chce!“

   

Jana Sova Demčová

Zaměření

 • Kariérní rozvoj a coaching
 • Assessment centra
 • Outplacement poradenství
 • Konzultant v oblasti výběru nových zaměstnanců a spolupracovníků
 • Konzultant v oblasti reorganizace
 • NLP jako nástroj pro optimalizaci obchodního cyklu

Obchodní a manažerská praxe

 • Seniorní manažerské pozice v oblasti prodeje a projektového manažmentu (T-Mobile Slovensko)
 • Seniorní manažerské pozice v oblasti zákaznického servisu (manažer call center Slovak Telekom, Slovensko)
 • Výkonná ředitelka kosmetické pobočky španělské kosmetické společnosti Yodeyma pro CEE
 • Seniorní manžerské pozice v oblasti HR služeb ve společnostech Hudson Global Resources a Solutions Driven v Čechách

Vzdělání

 • Inženýrský diplom – Vysoká škola ekonomická v Bratislavě
 • Nadstavbová kvalifikace – Marketingový výzkum zahraničních trhů – Reutlingen, Německo

Kvalifikace v NLP

 • NLP Practitioner, NLP Master
 • Hudson Academy, Smart business development, London
 • Train the Trainer Certificate
 • Professional sale and Sales techniques, Mercuri
 • Communication skills and Assertive behavior, FBE

Jazyky

 • Slovenština mateřský
 • Angličtina plynule
 • Němčina plynule
 • Čeština plynule
 • Ruština plynule
 • Polština

Motto

„Everyday God gives us a moment to change everything that makes us unhappy. Use it!“

   

Josef Vondráček

Zaměření

 • Specialista na osobní rozvoj
 • Individuální NLP kouč
 • Lektor NLP Practitioner a NLP Master Practitioner

Obchodní a manažerská praxe

 • Obchodní a manažerská praxe více než 10 let
 • Spoluzakladatel a společník Cognitio-Scan s.r.o.
 • CEO v IT firmě Soft Evolution s.r.o.
 • Spolupráce s firmami jako jsou Czech News Center, PPF, Ogilvy, Fragile Media a mnoho dalšími

Vzdělání

 • Technické lyceum v Třebíči
 • Masarykova univerzita v Brně

Kvalifikace v NLP

 • Cognitio-Scan moderátor
 • Individuální NLP kouč
 • Lektor NLP individuální, týmový i firemní

Jazyky

 • Angličtina plynule
 • Čeština plynule

Motto

„Tvrdě makej, měj víru a hlavně si to užívej!“

 
 
Chcete poradit?