Cognitio-ScanNLP centrum

Potřebujete poradit?
+420 731 975 320

Přehled kurzů NLP

Seznam kurzů, které nabízíme.

NLP Practitioner

NLP jako nástroj pro osobní růst, komunikaci a poznávání sebe i druhých.

Během absolvování tohoto kurzu lépe porozumíte sami sobě i ostatním. Díky tomu spirituálně porostete. Budete více v kontaktu se svými emocemi a budete schopni je ukázat i ostatním. Naučíte se naslouchat svému srdci, což vám umožní realizovat své niterné touhy. Konečně přestanete sami sebe bojkotovat a potlačovat. Budete vytvářet mnohem kvalitnější vztah sami se sebou i s ostatními.

Na školení NLP se naučíte, že komunikace je klíčem k úspěšnému a významuplnému životu. Jedná se přitom o komunikaci s jinými lidmi, ale také a v první řadě o komunikaci se sebou samým. Naučíte se objevit své řeči vzorce, které jsou zrcadlovým odrazem hlouběji se nacházejících vzorců ve vašem myšlení. To, jak mluvíte, podává informace o tom, jak se díváte na svět, jak vidíte sami sebe a čemu o sobě samém a o svém okolí věříte.

Více informací na: https://osobni-rozvoj.nlp-centrum.cz/

Transpersonal Life Balance Coach

Širší rámec abstrakce ve vztahu ke konkrétnímu (úroveň identity, fokus na bytí). V tréninku TLBC dáváme sequitor do růstu, evoluce člověka a jak to používat ve vztahu k jiným.
o Točíme se kolem otázky: Kdo jsem ve svém vlastním rozvoji? Jak se naučím dokázat být?
o Hledáme odpověď na otázku: Maminko, proč žijeme (znovu objevit smysluplnost je práce většiny koučů jako protipólu k burnout)?
o Jedná se o cestu. Potřebujeme pustit outcome. Cílem je únik, iluze ve větším rámci.
o Práce s rozvojovými úrovněmi metaprogramů.
o Bytí, intuice je středem pozornosti (vědění, intuitivní fungování)
Evoluce je pohyb mezi dvěma body. Potřebujeme mít jasně nadefinované tyto body. Z jaké úrovně rozvoje odcházíme (jaké je away from úrovně rozvoje) a co je towards – bod, kam jdu.

Pro více informací nás prosím kontaktujte.

Transpersonal Leader

Řídíte lidi ve společnosti? Koučujete ve své praxi? Nebo chcete pracovat sami na sobě?

Kurz Transpersonal Leader dává odpovědi na nejpalčivější sociální potřeby dnešní doby. Stále více lidí vnímá ve svých životech pocit bezvýznamnosti. Svědčí o tom statistiky týkající se syndromu vyhoření, syndromu znudění nebo prodejní statistiky antidepresiv. Je proto velkou výzvou leaderů, aby dokázali lidi doprovázet na cestě opravdové transformace směrem k životu, který je smysluplný a současně vnímaný jako radostný.

V kurzu Transpersonal Leader budeme používat jiný přístup, než je zvykem v rámci koučinku v klasickém slova smyslu. Budeme stavět na jiné vizi člověka, společnosti, kouče i leadera. Budeme rozvíjet roli spirituálního bojovníka, který žije a koná ze soucitnosti. Buduje takovou formu sebe-rozvoje, že pouhá kvalita jeho přítomnosti vyvolá ve druhé osobě transformaci. Koučink v tu chvíli přestane být uměním, ale přeroste do kvality bytí. Už není jen samoúčelným uměním bez použití skutečných schopností. Budeme na hlubší úrovni používat techniky NLP, ale také další koučinkové metody, které se naučíte interpretovat z rámce NLP. Dostanete se k široké škále nástrojů a zdrojů, díky kterým začnete skrz stromy vidět les.

Roční kurz Transpersonal Leader se skládá ze 4 bloků:
• Blok 1: Smysluplnost
• Blok 2: Leadership
• Blok 3: Koučování/trénování jako cech
• Blok 4: Organizační rozvoj

První dva bloky jsou zaměřené na váš rozvoj, další dva pak na vaši praxi.

Součástí kurzu bude vedení vlastního projektu nebo rozvoje vlastní tréninkové či koučinkové praxe. Každý účastník dostane od lektora prostor k osobnímu mentoringu, v rámci kterého budete společně vyhodnocovat vaše pokroky. K tomu vám poslouží i online platforma pro podporu osobního a organizačního rozvoje Cognitio-Scan®, do které dostanete přístup. Veškeré materiály, které obdržíte v rámci tréninku, můžete volně využívat ve své praxi.

Po úspěšné certifikaci budete zařazeni do databáze našich preferovaných dodavatelů. Díky tomu můžete být osloveni ke spolupráci na projektech nebo tréninzích pod hlavičkou Cognitio-Scan®. Ve výjimečných případech se můžete stát preferovanými dodavateli již v průběhu kurzu.

Chcete se stát skutečným transformativním trenérem, koučem nebo leaderem? Stát se výrazem toho, čím jste míněni být? Pak je tento kurz určen právě pro vás. Pro více informací nebo registraci na kurz Transpersonal Leader klikněte na tento odkaz.

Síla symboliky v organizačním rozvoji

Symboly, metafory a příběhy jako nástroj k udržitelnému rozvoji vaší organizace.

Pro více informací nás prosím kontaktujte.

Akademie osobního růstu

Akademie se skládá z 9 tréninků. Každý trénink probíhá 1 den od 9:00 do 17:00. Tréninky lze absolvovat jako otevřené (kdokoliv se může přihlásit) v našich prostorách nebo jako týmové, které pak probíhají u vás ve firmě. Detailní informace k jednotlivým tréninkům naleznete níže.

Jak pracovat s cíli: https://cile.cognitio-scan.cz
Efektivní komunikace: https://komunikace.cognitio-scan.cz
Jak vést koučovacím způsobem: https://jak-vest.cognitio-scan.cz
Jak se naučit poznat styly myšlení: https://styly-mysleni.cognitio-scan.cz
Změnu lze uskutečnit rychleji, než si myslíte: https://zmena.cognitio-scan.cz
I vy se můžete naučit prezentovat: https://jak-prezentovat.cognitio-scan.cz
Osobní efektivita: https://osobni-efektivita.cognitio-scan.cz
Jak vést motivující rozhovor: https://motivujici-rozhovor.cognitio-scan.cz
Dávat zpětnou vazbu je umění: https://zpetna-vazba.cognitio-scan.cz

   
Chcete poradit?